Het Brabantse dorp Oisterwijk
  en Operatie Market Garden

Brandblusser uit de C-47B

Deze brandblusser werd achter in het toestel gevonden en hoorde thuis op een bevestigingspunt in de cockpit. Aangezien de brandblusser bij het vinden al verbruikt was kan geconcludeerd worden dat de bemanning hoogstwaarschijnlijk een brand in de cabine achter in het toestel geblust moet hebben. Het is niet geheel ongevaarlijk zo’n brandblusser uit oorlogstijd al die jaren te bewaren. De C-47 had beide CO2 en carbon tetrachloride brandblussers aan boord. Een CO2 brandblusser, mits gebruikt, was ongevaarlijk, carbon tet daarentegen, mits gebruikt om een brand te blussen, zal tijdens gebruik fosgeen gassen vrijgeven en bleef gevaarlijk. Fosgeen was een gevaarlijke stof en ook al in gebruik als strijdmiddel tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het gas verhinderde dat het bloed zuurstof op kon nemen en dus dodelijk was.

Relics C-47B, IIII