Het Brabantse dorp Oisterwijk
  en Operatie Market Garden

Conclusie

Het staat vast dat dokter Desain kort na de bevrijding in oktober 1944 in bezit kwam van een groene Amerikaanse Willys-Jeep. Oudere dorpelingen wisten te vertellen dat deze Jeep de Willys-Jeep uit het zweefvliegtuig was. Er zijn verschillende lezingen hoe hij deze Jeep in zijn zou hebben gekregen. Volgens de ene zou Desain de Jeep van net voor de bevrijding van de Duitsers hebben gekregen, volgens een ander zou hij de Jeep na de bevrijding van de Geallieerden hebben gehad.

 

Maar kan dat? Zou het aanwezige militair gezag in Oisterwijk zo kort na de bevrijding het hebben toegestaan dat een burger, een dokter weliswaar, zomaar in een legervoertuig zou hebben mogen rondrijden? Zou het militair gezag het hebben toegestaan dat iemand die geen deel uitmaakte van dat militair gezag zo kort na de bevrijding een legervoertuig zou mogen hebben bezitten? Sommige dorpelingen weten het antwoord wel. Als verdienste voor zijn moed en durf, en voor zijn belangrijke bijdrage aan de bevrijding van Oisterwijk, juist daarom mocht dokter Desain de door de Duitsers achtergelaten Willys-Jeep hebben. Hoe dan ook, dokter Desain reed na de bevrijding rond in een Willys-Jeep die hij gebruikte om zijn patiënten te kunnen bezoeken. Als het de Willys-Jeep uit het zweefvliegtuig echt zou zijn geweest, dan heeft deze misschien toch nog iets goeds kunnen doen voor de bevolking van Oisterwijk, en misschien is er dankzij dit voertuig zelfs nog wel eens een leven gered.

 

Dokter Desain overleed in 1959 en wat er precies met zijn Willys-Jeep is gebeurd is niet zeker, in ieder geval werd deze verkocht aan een tot op heden onbekende koper. De gegevens van de Willys-Jeep uit de Queen City zijn wel bekend. Het identificatie plaatje met het serie nummer en bouwjaar dat iedere Willys-Jeep op het dashbord had zitten werd door iemand als souvenir kort na het neerstorten van het zweefvliegtuig meegenomen. Wie dit plaatje nog in zijn bezit heeft is niet bekend geworden. Op dit plaatje staan gegevens die het mogelijk maken de Willys-Jeep te identificeren als die ooit gevonden zou worden. Er zou dan wel ergens anders op het chassis een ingegraveerd overeenkomstig nummer moeten staan, want het identificatie plaatje dat bij de Willys-Jeep hoorde zit er natuurlijk niet meer op.

 

Tijdens mijn zoektocht naar de Willys-Jeep van wijlen dokter Desain hoorde ik het verhaal dat de Oisterwijkse ondernemer Aan de Stegge de Willys-Jeep zou hebben gekocht van de weduwe van de Dokter. Aan de Stegge was in Oisterwijk eigenaar van een klein privé oorlogsmuseum dat gewijd was aan Oisterwijk in oorlogstijd. Hij zou de Willys-Jeep via de weduwe van de dokter vanuit Nijmegen naar Oisterwijk hebben gehaald. Zo belande deze voor Oisterwijk en privéverzamelaar Aan de Stegge zeer interessante Willys-Jeep in het museum. Van de drie Willys-Jeeps die in dit museum stonden tentoongesteld was er één inderdaad uit 1944. Deze Willys-Jeep stond in het museum beschilderd met de kleuren rood en wit, (wellicht de kleuren van het rode kruis). Helaas bestaat het museum allang niet meer en de is de heer Aan de Stegge inmiddels overleden. Wat er exact met deze collectie is gebeurd is niet achterhaald kunnen worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gegevens van de Willys-Jeep:

 

WILLYS
NOMENCLATURE Truck 1/4 ton truck 4x4
Supply Arm or Service
Maintence vehicle     Ordnance Dept.
Make and Model   WILLYS MB ORD
Serial Number 313624
Payload 800 lbs.
Trailerload 1000 lbs
Date of Delivery 3-14-44

Een kleine anekdote:

 

Na de bevrijding van Oisterwijk werd op het terrein van de leerfabriek een Canadees ‘leave camp’ ingericht. Het was een voorziening voor manschappen die terug zouden keren naar Canada of werden doorgezonden naar een ander oorlogsgebied. De militairen werden hier volledig verzorgd en van nieuwe uniformen en/of uitrustingsstukken voorzien. Op het kamp was ook een geneeskundige dienst en een militaire tandarts aanwezig. De dochter van dokter Desain, die verpleegster was bij het Rode Kruis, had hier contact met een Canadese sergeant hulp tandarts. Deze Canadese sergeant vertelde de dochter op een dag dat hij naar Antwerpen moest om voorraden op te halen maar dat hij zonder vervoer zat. De dochter bood aan om hiervoor stiekem haar vaders Willys-Jeep aan hem uit te lenen. Die stond immers thuis voor het huis geparkeerd en zou die dag niet door haar vader gemist worden. De dokter trad overigens zelf ook als tandarts op, en had hiervoor een heuse tandarts tas die hij meestal in zijn Jeep had staan. Toen de Canadese sergeant de Willys-Jeep van de dokter voor zijn deur meenam bleek de tandarts tas er inderdaad in te staan. Alvorens naar Antwerpen af te reizen bracht de sergeant eerst nog even een kort bezoek aan een monteur op het ‘leave camp’ voor een verlate tandarts afspraak. Tijdens de behandeling werd door een collega’s van de bewuste patiënt aan de Willys-Jeep van de dokter gesleuteld omdat er van alles aan rammelde en los zat. Na de behandeling ging de sergeant volgens plan door naar Antwerpen om zijn voorraden op te halen. Later die dag werd het voertuig weer netjes door de sergeant teruggezet voor de dokterswoning. Achteraf bleek dat de dokter er niets van had gemerkt, maar viel het hem wel op dat zijn Willys-Jeep sinds die dag heel anders aangevoelde.

De rechts afgebeelde Willys-Jeep heeft in de jaren 80 door Oisterwijk gereden. Als ode aan Dokter Desain heeft een dorpeling jaren terug een Willys-Jeep gerestaureerd en hem “de Sain”-Jeep genoemd. Deze Willys-Jeep stond onder de inwoners van Oisterwijk bekend als de “Dokter Desain Jeep”. Uit onderzoek bleek dat het hier niet om de echte Jeep uit het zweefvliegtuig ging, en ook niet om de echte Jeep van de Dokter. Niettemin was het wel een originele Willys-Jeep uit 1942. De foto van deze Jeep is gemaakt voor het toenmalig Rode Kruis gebouw in Oisterwijk. Boven de deur van het oude gebouw stond toepasselijk geschilderd de naam van Desain, dat in die tijd duidelijk anders werd geschreven.

 

Conclusion